ผู้จัดทำ

Kru’Ann@Ayutthaya

ชื่อ – นามสกุล             :-          นางสาวปัทมา    โพธิ์ยั่งยืน

ชื่อเล่น                         :-         แอน

ตำแหน่ง                      :-         ครู

โรงเรียน                       :-         วัดปากคลอง (ประชามหาราช)

อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ทำการสอน                  :-         คอมพิวเตอร์ ป. 1 – ป.6  & สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป. 1 – ป.6

การ ศึกษา                     :-         บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานดีเด่น              :-         Teacher Master  บรรณารักษ์ และ เทคโนลยี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: