คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำขวัญประจำจังหวัด

ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ    เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา

คำขวัญนี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2533

ราชธานีเก่า     หมายถึง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ในนามว่า ” กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ ” หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ กรุงศรีอยุธยา ” ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศ ยาวนานถึง  417 ปี  โดยมีพระมหากษัตริย์ปกครอง 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์

อู่ข้าวอู่น้ำ        หมายถึง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและยังมีแม่น้ำไหลผ่าน   4  สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี  แม่น้ำน้อย  ทำให้เหมาะแก่การเกษตรกรรม การประมงและการค้าขาย

เลิศล้ำกานท์กวี    หมายถึง   ในสมัยกรุงศรีอยุธยามียุคทองของวรรณคดี   คือ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกอรป    ด้วยกวีเอกที่มีความสามารถล้ำเลิศ  เช่น สมเด็จพระนารายณ์ พระมหาราชคร ูศรีปราชญ์ เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) พระโหราธิบดีวรรณคดีที่สำคัญ เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์ โครงกำศรวลศรีปราชญ์  ภาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง  จินดามณี มหาชาติคำหลวง

คนดีศรีอยุธยา หมายถึง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยากอรปด้วยคนดีมีความสามารถทุกยุคทุกสมัยตลอดมา แม้เมื่อกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงให้แก่พม่า ถึง  2 ครั้ง  แต่ก็ยังสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้  ก็ด้วยเหตุเพราะมีคนดีที่มีความสามารถนั่นเอง จนมีคำกล่าวมาแต่เดิมว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี “

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: