ยินดีต้อนรับทุกท่าน…

สร้างวัฒนธรรมวิจัยในการเรียนรู้ด้วย Social Media >…

           ในปัจจุบัน Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน์  เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต  การนำ Social Media มาใช้ในการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้มากขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ  จึงนำวัฒนธรรมวิจัยหรือกระบวนการวิจัยมาดำเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการคอมพิวเตอร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม♥♥♥

Advertisements

ไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรอกข้อมูล ปพ.1,2,3

ไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรอกข้อมูล ปพ.1,2,3
โดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา สพป.อย.1

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557

>> link โปรแกรม

>> คู่มือวัดผลหลักสูตร2551

>> ประกาศ คำสั่งการปรับโครงสร้างเวลาเรียน2555

>> คู่มือ ปพ.1 อ.สุริยันต์

>> คู่มือการโอนคะแนนOnet

==============================================

ภาษาอาเซียนน่ารู้ >> Hello ASEAN by KruAnn@Ayutthaya

ภาษาอาเซียนน่ารู้ >> Hello ASEAN

by KruAnn@Ayutthaya

brunai  cambodia  indonesia-trial  loas  malaysai

myanmar  philippine   singapor  thailand  vietnam

กรอกข้อมูลนักเรียน ป.6

ลงชื่อสมัคร—สมาชิกชุมนุมคอมพิวเตอร์จร้า

…แด่คุณครู ด้วยดวงใจ…

โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ของเรา

อีกตัวอย่าง…จุดประกาย

 

buddhist-lent-55

วิธีฝึกเด็กยุคใหม่